Các sản phẩm

Được xây dựng để đáp ứng nhu cầu linh hoạt

Được quản lý thống nhất bởi hệ thống PLM và được kết nối bởi hệ thống SAP để quản lý kế hoạch và vòng đời sản phẩm. Dòng sản phẩm hoàn chỉnh liên quan đến hơn mười ngành công nghiệp như tấm gỗ, tủ, cửa, đồ nội thất, trang trí tòa nhà, v.v.

Lợi ích của bạn khi chọn MOTIMAC

định hướng chất lượng

Hệ thống SAP+PLM
công cụ kiểm tra tùy chỉnh
4 giờ thiết bị hoạt động trước khi giao hàng

Kinh nghiệm

Nhiều thập kỷ kinh nghiệm sản xuất năng lực sản xuất 1200 bộ mỗi năm.

R & D

Hơn 300 mô hình được phát triển Hơn 40 bằng sáng chế đã đạt được.

Dịch vụ sau bán hàng

Đã phục vụ hơn 9000 khách hàng
Hơn 60 đại lý / đại lý / đại lý trên toàn thế giới