Các trường hợp

Khách hàng mà chúng tôi phục vụ

 • Năm 2019 Las Vegas được trao giải "Sản phẩm sáng tạo"
  Năm 2019 Las Vegas được trao giải "Sản phẩm sáng tạo"
 • Hợp tác kỹ thuật 2019 với Tagliabue
  Hợp tác kỹ thuật 2019 với Tagliabue
 • 2019 Nga Woodex
  2019 Nga Woodex
 • Triển lãm Hannover 2019
  Triển lãm Hannover 2019
 • Triển lãm Gỗ Việt Nam 2018
  Triển lãm Gỗ Việt Nam 2018
 • 2015 Flex Trim đến Motimac để đào tạo
  2015 Flex Trim đến Motimac để đào tạo