Các trường hợp

Đào tạo Mexico
2022-01-25

Vào ngày 25 tháng 4 năm 2021, Giám đốc kinh doanh MOTIMAC Du đã đến Mexico để tiến hành đào tạo kỹ thuật và gỡ lỗi sản phẩm cho khách hàng.


Khi xây dựng chi nhánh ở Mexico, MOTIMAC đã được lựa chọn một cách quyết đoán, và 14 chiếc máy chà nhám đã được mua cùng một lúc và chuyển đến Mexico. MOTIMAC cam kết ngay khi có bất kỳ vấn đề gì sẽ bay về hậu mãi trong thời gian sớm nhất. Năm 2021, dưới sự cản trở của dịch bệnh, MOTIMAC đã đến chi nhánh Mexico để hướng dẫn và đào tạo kỹ thuật.


Sau dịch vụ sau bán hàng của MOTIMAC, người lao động có thể vận hành thiết bị thành thạo mà không cần lặp lại nhân công, tiết kiệm chi phí nhân công, nâng cao hiệu quả năng suất, giải quyết thành công các vấn đề còn tồn tại cho khách hàng. Hiện tại, thiết bị đang hoạt động ổn định và công suất sản xuất đã tăng lên 20-30 container / tháng.


Thiết bị chất lượng cao, mạng lưới bán hàng và dịch vụ toàn cầu của MOTIMAC đáp ứng yêu cầu cao của khách hàng về chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng, đồng thời sẽ tiếp tục tạo ra giá trị cho khách hàng trong tương lai.

Tuyệt vời! Chia sẻ với: