Các trường hợp

đào tạo Campuchia
2022-11-29


Vào năm 2021, nhà máy YongHua của Campuchia đã mua 34 bộ máy chà nhám MOTIMAC, bao gồm máy chà nhám 3D, máy chà nhám sơn mài và dây chuyền chà nhám từ dưới lên.

Vào tháng 3 năm 2022, toàn bộ máy chà nhám Motimac đã được chuyển đến nhà máy Yonghua. Vào ngày 7 tháng 6, người quản lý sau bán hàng của chúng tôi, Mr.Wong, đã bay đến Campuchia để đào tạo và cung cấp dịch vụ sau bán hàng.

 

Motimac có nghĩa vụ đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong việc nghiên cứu và phát triển cũng như là nhà đổi mới công nghệ chà nhám. Chúng tôi cũng cần công nghệ cao và làm việc theo nhóm. Do đó, máy chà nhám của chúng tôi có thể giúp khách hàng càng nhiều càng tốt.

 

Mr.Wong nói rằng Điều quan trọng nhất đối với nhóm hậu mãi là bước vào xưởng, thảo luận với công nhân, kiểm tra từng bước. Biết nhu cầu thực sự và hoàn thành việc chà nhám, sau đó kết hợp lý thuyết chà nhám và cách sử dụng tại chỗ. Và cuối cùng đáp ứng nhu cầu khách hàng của chúng tôi. Đây là những gì Motimac đang nghiên cứu .

 

Làm thế nào để sử dụng máy hiệu quả? Làm thế nào để tiết kiệm công nhân? Làm thế nào để có một chà nhám hoàn thiện tốt hơn? Tất cả những điều này là khách hàng muốn. Dựa trên những nhu cầu này, Mr.Wong đã dạy cẩn thận từng công nhân, đào tạo và đọc sách hướng dẫn cùng họ. Mr.Wong ở trong nhà máy trừ khi ngủ. Sau một tháng rưỡi, anh ấy đã hoàn thành công việc của mình và được nhà máy đánh giá cao. Khách hàng của chúng tôi nói rằng Motimac không chỉ bán máy móc mà còn cung cấp dịch vụ tốt .


 

Chúc khách hàng có một tương lai tốt đẹp hơn!

 

Tuyệt vời! Chia sẻ với: